Kuolemantapaus

Ohjeet kuolemantapauksessa

1. Kuolema
– Kotona: Soitto 112 ja ilmoittaa
kuoleman tapauksesta kotona, paikalle tulee lääkäri ja poliisi
(kuten Suomessa) > kuolinsyyraportti

– Sairaala: Sairaala hoitaa
kuolinsyyraportin

(hautausta ei suostuta tekemään
ilman kuolinsyyntutkintaa)

2. Keskustelu hautaustavasta oman
uskonnon papin kanssa> Luterilainen, Islam jne.

3. Hautaus
Kaupunki> pelkkä hautapaikka

– Soitto hautausmaapaikasta 188

– Kaupunki osoittaa hautapaikan.
– Kaivuu itse tai hautaustoimen miehet jotka auttavat.
– Hauta turkissa luodaan omaisten toimesta umpeen ihan vanhaan
suomalaiseen tapaan.

– Hinta n. 1000 TL
– Kivet ja reunukset laitetaan vasta 1 vuoden päästä kun hauta on painunut, jotka tulee kustantaa itse.

Yksityinen hautaustoimisto
– Soitto yksityiseen hautausyritykseen.

– Hoitaa kaiken toiveiden mukaan.
– Hinta määräytyy sen mukaan mitä haluaa.
– Kivet ja reunukset laitetaan vasta 1 vuoden päästä kun hauta on painunut.

– Mikäli vainajalla on vakuutus joka kattaa hautauksen, se hoitaa kustannukset

4.2.2018