Tahliye planı

Ankara Büyükelçiliği’nin afet vb. risklerden dolayı Türkiye’de kalan Finler için hazırlık ve tahliye planı. Sadece fincedir.