Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan velvollisuudet Turkissa

OHJEET TALOYHTIÖN TILINTARKASTAJALLE

Hyvä tilintarkastajan lausunto pitää sisällään ainakin seuraavat aiheet:

1.1 Taloyhtiön pankkitili

Taloon on perustettava pankkitili Kat mylkiet kanun eli asukasyhdistyslain
mukaan. Tili ei voi olla esim isännöitsijäyhtiön pankkitili vaan taloyhtiön oma

pankkitili. Pankkitili voi olla myös isännöitsijän omalla nimellä mutta paras on että tili on asukasyhdistyksen nimissä.

Huom: Kannattaa miettiä kenelle kaikille on annettu pankkitilin käyttöoikeus. Kannattaa myös rajata summa, jolla isännöitsijä saa nostaa rahaa pankista ilman toista henkilöä. Esim 5000tl. Jos kysymyksessä ulkopuolinen isännöitsijä, kannattaa aina jollakin hallituksen jäsenellä olla myös kontrollointioikeus pankkitiliin väärinkäytösten välttämiseksi.

Jos taloyhtiön hallitus hoitaa itse taloyhtiön raha-asioita kannattaa miettiä annetaanko vain yhdelle pankkitilin käyttöoikeus. Jokainen passi käännettävä turkiksi ja käytettävä notaarilla > suuret kustannukset tilinkäyttöoikeuksista.

1.2 Pankkitilit, tositteet ja budjetti

Tarkastaa pankkitilit ja tositteet, että ne vastaavat toisiaan. Menot eivät
ylitä hyväksyttyä budjettia. Tilintarkastaja voi käydä koska tahansa tarkistamassa tositteita ja materiaalia kunhan ilmoittaa tulostaan että materiaali on saatavilla.

2. Käteiskassa

Seuraa käteiskassan tilannetta, ja kertoo miksi käteisellä on maksettu
suuria summia,. tai käteiskassaa ei ole täsmäytetty joka kuukausi ja tarkistettu. Hallitus voi maksaa suuriakin summia käteisellä projekteissa. Mieluiten tietenkin pankin kautta!

3 Talonmiehen palkka, lakisääteiset sivukulut ja lomat.

Asukasyhdistyksen palkkalistoilla olevien työntekijöiden palkat on maksettu lain mukaisesti korotuksineen, ja siihen liittyvä vakuutus ja lakisääteiset vapaat pidetty.
Samoin onko työntekijä saanut lakisääteisen kesäloman ja

vapaapäivät. (Asuntojen omistajat ovat vastuussa talonmiehen palkasta ja

sivukuluista). Talonmiehelle on tehty työsopimus. Samoin sopimuksessa huomioitava kuuluuko talonmiehelle asunto luontaisetuna, vai maksaako vuokraa, sähköstä ja vedestä. Tämä kaikki vaikuttaa myös talonmiehen työaikaan!!

4. Yleisten tilojen vakuutus

Talon yleisiin tiloihin on otettu vakuutus, ja jos on, niin missä
vakuutusyhtiössä? Onko vakuutus kilpailutettu? Talon yleiset tilat selviävät yönetim planista eli

isännöitsijäsuunnitelmasta.

(Katto, porraskäytävä, hissikuilu, sauna, urheilutilat, uima-allas jne)

Talon yleisten tilojen vakuutus on kattava. Ja selvitettävä jos asunnonomistajilla ei ole kotivakuutusta esim parvekevauriot kuuluvat asunnonomistajan vastuulle ei taloyhtiön vastuuseen.
ISÄNNÖITINSUUNNITELMA pitää hakea Tapu toimistosta ja maksaa 30 liiraa. Yönetim plan. Sen saa tapun ja passin kanssa ja on turkiksi.

5. Tilikausi

Onko tilikausi ollut isännöitsijäsuunnitelman mukainen? Harva ymmärtää tämän tilikauden pituuden että se voi poiketa vain tietyin säännöin.

6. Maksetut vastikkeet

Maksetut aidatit ( vastikkeet) on peritty kaikilta, ja jos niitä ei ole maksettu,
niin asianomaisiin perintätoimiin on ryhdytty rahojen saamiseksi. Lisäksi

maksamattomista aidateista on peritty viivästyskorko 5%/kk. Onko liiketiloista päätetty periä vastiketta ja jos on niin minkäsuuruista ja onko ne peritty?

7. Päätösasiakirja eli karar defter

Onko karar defter on leimattu notaarilla asianmukaisesti, ja
edellisen kauden kirjanpito ja kokouspöytäkirjat on vahvistettu notaarilla (30

pvän kuluessa kokouspäivästä)

8.1 Kokouskutsut

Onko kokouskutsut lähetetty 15 pvää aikaisemmin ennen kokouspvää ja esityslista kirjattuina.

8.2 Kokousvaltakirjat

Onko kokousvaltakirjat olleet oikein. Tämä kuuluu hallituksen tai isännöitsijän tehtäviin

8.3 Kokouspöytäkirjat ja niiden oikeellisuus

Kokouspöytäkirja turkiksi ja muilla kielillä onko pöytäkirjat identtiset? Aina ei näin ole ollut.

9. Korjaukset, niiden rahoitus ja takuut

9.1 Korjaustoimenpiteet

Jos asukaskokouksessa on päätetty korjaustoimenpiteistä, tarkistaa että
korjaukset on toteutettu päätösten mukaisesti, ja korjaussuunnitelmat ovat

budjetin mukaisia. Ja onko tarjouksia pyydetty useampia suunnitelluista

korjauksista.

9.2 Korjausten rahoitus

Kaikki asuntojen omistajat ovat maksaneet oman osuutensa päätetyistä
korjaustoimista sovitun aikataulun mukaisesti.

9.3 Korjausten takuut

Tarkistaa että korjauksissa luvatut takuut on hoidettu asianmukaisesti

9.4 Työturvallisuus korjausten aikana ja myös asukasyhdistyksen työntekijöillä

Työturvallisuus on lainmukainen.

10. Rakennusluvat ja muutokset talon julkisivussa tai asunnoissa

Niihin on haettava lupa nykyisten rakennusmääräysten mukaan.

11. Tilintarkastajan oikeudet

Tilintarkastajalla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki taloa koskevat
asiakirjat, tositteet, isännöitsijäsuunnitelma, vakuutuspaperit ja talon päätösasiakirja (

karar defter).

12. Laiton asunto

Laiton asunto ( normaalisti talonmiehen entinen asunto) jos ei ole
talonmiehen käytössä, niin se pitää olla asukasyhdistyksen hallinnassa. Sitä

ei voi kukaan “omia” itselleen. Laillisten asuntojen lukumäärä näkyy

isännöitsijäsuunnitelmasta ja samoin laillisten liikehuoneistojen lukumäärä. Laittomasta asunnosta ei voi virallisesti periä vuokraa.

Tilintarkastaja voi hakea notaarilta vahvistuksen tilintarkastuskertomukselleen,

jos ei saa kaikkia asiakirjoja nähtäväkseen. Asuntojen omistajien pitää voida

luottaa tilintarkastajaan ja hänen tilintarkastuskertomukseensa. Kun tilit

hyväksytään asukasyhdistyskokouksessa niihin ei voi enää palata

jälkikäteen.!

13. Varat ja velat

Jos asukasyhdistys on jäänyt velkaa joistakin velvoitteistaan, ne pitää olla tilinpäätöksessä mukana ja merkittynä tilinpäätökseen velkoina ja jos vastikkeita on maksettu ennakkoon, pitää ne myös näkyä saatavina tilinpäätöksessä. Samoin nämä velat pitää olla eriteltyinä tilinpäätöksessä ja samoin vastikkeista perimättömät vastikkeet ja ennakkoon maksetut vastikkeet. Tilinpäätös ei ole kunnossa ilman näitäkin tietoja.

14. Tilintarkastajan oikeus

Kutsua asukasyhdistys koolle jos havaitsee siihen tarvetta 30 pvän kuluessa.

15. Vanhojen tilikausien velat, perimättömät vastikkeet

Ne pitää aina tuoda esiin vuotuisessa asukasyhdistyskokouksessa. Turkin yksinkertainen kirjanpito ei tuo niitä esiin automaattisesti.

16 Asuntojen ja vesi ja sähkömittareiden määrät vastaavat toisiaan ja yleisten tilojen mittarit

Tilintarkastaja tarkistaa että asuntojen lukumäärä vastaa isännöintisuunnitelmassa eli yönetim planissa ilmoitettua asuntojen lukumäärää ja liikekiinteistöjen määrää. Vastikkeiden perintä pitää vastata yönetim planissa ilmoitettua määrää! Taputoimistosta saatava lista ja yönetim plan pitää vastata toisiaan mittareiden määrän suhteessa.

Kannattaa tarkistaa myös vesi ja sähkömittareiden lukumäärät että ne vastaavat taputoimiston listaa, yönetim planin listaa ja lisäksi taloyhtiöllä on yleensä yksi mittari yleisten tilojen veden ja sähkönkulutukselle.

17. Hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio

Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa puolet vastikkeesta korvauksena työstä, jonka hän tekee taloyhtiölle. Muille hallituksen jäsenille ei voida maksaa korvausta.

18. Toiminnantarkastajien lukumäärä

Kannattaa valita enemmän kuin yksi toiminnantarkastaja ainakin isommissa asukasyhdistyksissä, koska jos yhdelle toiminnantarkastajalle tapahtuu jotain niin on jo olemassa toinen tarkastaja eikä tarvitse kutsua ylimääräistä kokousta sen vuoksi.

19. Tilintarkastajan mahdollinen kieliongelma

Toiminnantarkastaja voi aina ottaa avukseen tulkin, jos ei saa selvää turkinkielisistä tositteista tai sopimuksista. Usein taloyhtiöissä on joku, joka osaa myös turkkia.

****************************** **
Erittelyt pitää olla tilinpäätöksessä kaikkien nähtävissä ja koko tilinpäätös vahvistettuna notaarilla karadefterissä eli talonkirjassa
PS. Ne kohdat voi jättää pois raportista, mitkä eivät koske taloyhtiötä jos esim huoltomies on isännöintifirman palkkalistoilla.