Vekaletname

Birine vekaletname verirken her zaman dikkatli olun. Vereceğiniz vekalet sınırlı konuları içersin. Vekaletin geçerlilik tarihinide belirleyin.

Vekaletname çıkartmak için, nüfus cüzdanı ya da pasaportla birlikte kişinin bizzat kendisinin herhangi bir notere giderek, vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklayarak, uygun vekaletnamenin düzenlettirilmesi gerekmektedir. Vekalet verilecek kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası, açık adresinin mutlaka notere bildirilmesi gerekmektedir.