Yönetim

21.01.2018 tarihinden itibaren Yeni Yönetim

Yönetim Kurulu (Asıl)
Ali ERGENE (Başkan)
Raija Helena ERGENE (Başk. Yard.)
Ali UYAR (Sekreter)
Utku GÖRGÜLÜ (Asil üye)
Damla Esen Erdağ GÖRGÜLÜ (Sayman)

Yönetim Kurulu (Yedek)
Ümran ÇOBAN
Levent SÜRÜM
Ahmet ERGENE
Erkan SÜRÜM
Fuat POLİTOĞLU

Denetleme Kurulu (Asıl)
Fatih Polat TAŞKIN (Başkan)
Mustafa ORHAN
Tayfun DAL

Denetleme Kurulu (Yedek)
Ahmet ABALI
Hasan MOZAK
Özkan DAYSAL

EGE FİNLANDİYALILAR DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İlçemizde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulu ve faaliyette bulunan EGE FİNLANDİYALILAR DERNEĞİ’nin ilk genel kurul toplantısı yapılmak üzere 21.01.2018 pazar günü Saat 14.00’de İlçemiz Davutlar Mahallesi Deniz Caddesi Beyaz Ada Sitesi No: 7 sayılı yerde bulunan dernek merkezinde toplanıldı. Toplantıya hazurun cetveline kayıtlı 21 üyeden 19 üyenin asaleten katıldığı tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1- Açılış Dernek Geçici Başkanı Ali ERGENE tarafından yapılarak, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.

Madde 2- Divan Başkanlığına Fuat POLİTOĞLU, Başkan vekilliğine Fatih Polat TAŞKIN, Katipliğe Tayfun DAL teklif edildi. Başka teklif olmadı. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Ulu Önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Madde 4- Tahmini bütçte Dernek Geçici Başkanı Ali ERGENE tarafından okundu, tahmini bütçe okunduğu gibi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5- Yeni yönetim ve Denetleme kurulunun seçimlerine geçildi. Seçimlerin açık oylama ile yapılması genel kurulca benimsendi. Seçimlere tek liste halinde gidildi, seçimler sonucuna göre;

Yönetim Kurulu (Asıl)Ali ERGENE (Başkan)

Raija Helena ERGENE (Başk. Yard.)

Ali UYAR (Sekreter)

Utku GÖRGÜLÜ (Sekreter Yard.)

Damla Esen Erdağ GÖRGÜLÜ (Sayman)

Yönetim Kurulu (Yedek)

Ümran ÇOBAN

Levent SÜRÜM

Ahmet ERGENE

Erkan SÜRÜM

Fuat POLİTOĞLU

(19 oyla seçilmişlerdir)

Denetleme Kurulu (Asıl)

Fatih Polat TAŞKIN (Başkan)

Mustafa ORHAN

Tayfun DAL

Denetleme Kurulu (Yedek)

Ahmet ABALI

Hasan MOZAK

Özkan DAYSAL

(19 oyla seçilmişlerdir)

Madde 6- Üyelik aidatlarının senelik 20 TL olarak 2019 yılından itibaren geçerli sayılmasına, 2017 ve 2018 yıllarının senelik aidatlarının geçici yönetimin uyguladığı gibi 10 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7- Derneğimizin EGEFİNDER kısaltmasının ve mavi zemin üzerine beyaz kuğu logosunu resmi olarak kullanmasına ve yeni yönetime bu işlemler için yetki verilmesine yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Dilek ve temenniler bölümünde Ali ERGENE söz istedi, yeni seçilen yönetim kuruluna ve genel kurula katılan üyelere teşekkür etti. Çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Madde 9- Toplantıda başka söz isteyen olmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 16.00’da kapatıldı.

Divan Başkanı

Fuat POLİTOĞLU

Başkan Vekili

Fatih Polat TAŞKIN

 Katip

Tayfun DAL

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; (21.01.2018 görevleri sona ermiştir.)

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

Ali ERGENE Geçici Dernek Başkanı ………………………..

Helena Raija ERGENE Bşk.Yrd. ………………………..

Ali UYAR Sekreter ………………………..

Ahmet ERGENE Sayman ………………………..

Fuat POLİTOĞLU Yön.Kur.Üyesi ………………………..

Mustafa ORHAN Yön.Kur.Üyesi ………………………..

Tayfun DAL Yön.Kur.Üyesi ……………………….